Masuk Daftar

1282 terjemahan Cina

audio:
contoh kalimat "1282"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • Pada tahun 1162, perang terbuka meletus lagi.
  1282年,元军再次入侵大越。
 • Johann I mengundurkan diri pada tahun 1282 untuk memberi kesempatan kepada ketiga putranya Erich I, Johann II dan Albrecht III.
  约翰于1282年退位,放权给三个儿子约翰一世、埃里克一世和阿尔布雷希特三世。
 • Johann I mengundurkan diri pada tahun 1282 untuk memberi kesempatan kepada ketiga putranya Erich I, Johann II dan Albrecht III.
  约翰于1282年退位,放权给三个儿子约翰一世、埃里克一世和阿尔布雷希特三世。
 • Sebuah perang saudara yang pahit pecah mengakibatkan Alfonso dipaksa pada tahun 1282 untuk menerima Sancho sebagai ahli warisnya daripada cucu-cucu mudanya; hanya kota-kota Sevilla, Murcia dan Badajoz tetap setia kepadanya.
  一场惨烈的內战爆发导致阿方索十世在1282年被迫接受桑乔作为他的继承人,而不是他年轻的孙子,[当带]时只有城市塞维利亚,穆尔西亚和巴达霍斯仍然对他效忠。
 • Sebuah perang saudara yang pahit pecah mengakibatkan Alfonso dipaksa pada tahun 1282 untuk menerima Sancho sebagai ahli warisnya daripada cucu-cucu mudanya; hanya kota-kota Sevilla, Murcia dan Badajoz tetap setia kepadanya.
  一场惨烈的內战爆发导致阿方索十世在1282年被迫接受桑乔作为他的继承人,而不是他年轻的孙子,[当带]时只有城市塞维利亚,穆尔西亚和巴达霍斯仍然对他效忠。