Masuk Daftar

angin palsu terjemahan Cina

audio:
TerjemahanHandphone
 • angin:    呼吸; 和风; 弯曲; 微风; 心境; 心情; 情绪; 机会; 气流; 空气; 蜿蜓; 风
 • palsu:    不对的; 人工的; 人造的; 仿制; 仿造; 仿造品; 仿造的; 伪; 伪造; 伪造品; 伪造的;
 • palsu:    不对的; 人工的; 人造的; 仿制; 仿造; 仿造品; 仿造的; 伪; 伪造; 伪造品; 伪造的; 似是而非的; 假; 假的; 假装的; 做作的; 幻影的; 虚伪的; 虚假; 说谎的; 赝; 赝品; 赝造; 迷惑人的; 错觉的; 错误的; 非自然的
 • alasan palsu:    借口; 借词; 假托; 幌; 饰词
 • berita palsu:    假新闻
 • bersumpah palsu:    伪证
 • daging palsu:    素肉
 • dgn palsu:    欺骗地; 错误地
 • dilema palsu:    假两难推理
 • gigi palsu:    假牙
 • kehamilan palsu:    假妊娠; 假孕; 假性怀孕
 • kesadaran palsu:    虛假意识
 • nabi palsu:    假先知
 • perang palsu:    假战
 • rambut palsu:    假发