Masuk Daftar

harga dasar terjemahan Cina

audio:
TerjemahanHandphone
 • harga:    人物; 代价; 价位; 价值; 价格; 价款; 价钱; 值; 千金; 外形; 定价策略; 币值;
 • dasar:    下侧; 下面; 保险保单; 元素的; 准则; 单一的; 印刷台; 原则; 原始的; 原理;
 • harga:    人物; 代价; 价位; 价值; 价格; 价款; 价钱; 值; 千金; 外形; 定价策略; 币值; 形像; 成本; 收费; 数值; 数字; 数目; 比率; 等级; 肖像; 费; 费用; 贿赂; 贿金
 • dasar:    下侧; 下面; 保险保单; 元素的; 准则; 单一的; 印刷台; 原则; 原始的; 原理; 可溶性无机盐; 商船; 地基; 垒; 基地; 基地组织; 基座; 基数; 基本; 基本原理; 基本成份; 基本成分; 基本的; 基架; 基点或基础; 基础; 基础的; 妇女紧身胸衣; 底; 底子; 底边; 底部; 底面; 开打组织; 支撑物; 政策; 方针; 日常必须品; 最底层; 未化合的; 根据地;
 • daftar harga:    价格表; 报价单; 牌价
 • diskriminasi harga:    价格分歧
 • had harga:    价格上限
 • harga benar:    实价
 • harga diri:    信用; 名誉; 自尊; 自豪; 荣誉
 • harga keseimbangan:    经济均衡
 • harga minyak:    油价
 • harga pasar:    市价; 市场价; 行情
 • harga penjualan:    售价; 索价
 • harga pokok:    成本价
 • harga rasmi:    官价