Masuk Daftar

adakah saya bahasa Inggris

audio:
contoh kalimat "adakah saya"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • Am I crazy, or is plan B actually better?
  Adakah saya gila, atau Plan B lebih baik?
 • Afghanistan? Am I... Am I saying it right?
  Adakah saya saya sebutnya dengan betul?
 • Do I have to pay for that?
  Adakah saya perlu bayar untuk itu?
 • I dated a rapper in eighth grade... am I Beyoncé?
  Saya pernah keluar dengan seorang penyanyi rap. Adakah saya Beyonce?
 • Did I say something wrong?
  Adakah saya katakan sesuatu yang salah?
 • Am I under arrest or something?
  Adakah saya ditahan atau apa?
 • Do I need to repeat myself?
  Adakah saya harus mengulang sendiri?
 • Am I glad to see you!
  Adakah saya senang melihat anda!
 • Wait, did I do something wrong?
  Tunggu.. adakah saya buat kesilapan?
 • Did I burn down the joint?
  Adakah saya membakar sendi?
 • Lebih banyak contoh:  1  2  3