Masuk Daftar

bercakap bahasa Inggris

audio:
contoh kalimat "bercakap"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • I'll talk to you about it tomorrow.
  Saya akan bercakap kepada kamu tentang perkara ini esok.
 • Did he talk to you about my party?
  Adakah dia bercakap dengan kamu tentang parti saya?
 • This is useless to talk to this bolvan.
  Ini adalah sia-sia untuk bercakap dengan bolvan ini.
 • I'll tell the leaders you want to talk.
  Saya akan memberitahu para pemimpin kamu ingin bercakap.
 • Does it look like I'm speaking to you?
  Adakah itu terlihat seperti aku bercakap kepada anda?
 • Fathers didn't like us talking Navajo at Mass.
  Ayah tidak menyukai kami bercakap Navajo dalam Misa.
 • Well, they're sure letting' you talk Navajo now.
  Yah, mereka sedar kau fasih bercakap Navajo sekarang.
 • Tell us the tale of the wedding night!
  Bercakap kita di akhiran dari di berkawinan kenduri!
 • She said, 'The door's now half unbolt! '
  Dia bercakap 'di pintu sekarang setenga membuka kunci.'
 • Mr. Jones has made up his mind... its over!
  Mr. Jones ada bercakap - itu terlalu.
 • Lebih banyak contoh:  1  2  3  4  5