Masuk Daftar

syarikat bahasa Inggris

audio:
contoh kalimat "syarikat"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • As union chief, I was caught in the middle.
  Sebagai ketua syarikat, aku terperangkap di tengah.
 • We are here today to carry out Shari'a.
  Hari ini kita hadir disini untuk menjalankan hukum syarikat..
 • (chuckling) How appropriate, my old company car.
  sangat 'sesuai' sekali, kereta syarikat aku yang lama.
 • I applied to 16 companies when I got home.
  Saya memohon ke 16 syarikat bila saya pulang.
 • We screwed up the computers of a few unscrupulous companies.
  Kita meranapkan komputer beberapa syarikat tidak bermoral.
 • So I became president of the United States.
  Jadi Aku menjadi presiden Amerika Syarikat.
 • I thought you might like some company.
  Aku berfikir mungkin anda ingin beberapa syarikat.
 • And get that asshole from the alarm company over here.
  Dan panggilkan seseorang dari syarikat penggera itu kesini.
 • The guy at the cab company says he remembers Paul.
  Orang di syarikat teksi beritahu dia kenal Paul.
 • The computer company with the boosted chip is giving Alex a reward.
  Syarikat komputer dengan menaikkan cip Alex memberikan hadiah.
 • Lebih banyak contoh:  1  2  3  4  5