Masuk Daftar

14th dalai lama artinya

audio:
contoh kalimat "14th dalai lama"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • There they met Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama.
  Itu adalah kedudukan Amerika Utara dari Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
 • At the age of four, he was installed as the 14th Dalai Lama.
  Pada usia 4 tahun, dia dinobatkan sebagai Dalai Lama ke-14.
 • His Holiness the 14th Dalai Lama. Four Essential Buddhist Commentaries.
  Yang Mulia Dalai Lama Keempat Belas. Empat Ulasan Intisari Buddha.
 • 1959 – Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, flees Tibet for India.
  1950 - Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14, dinobatkan sebagai kepala negara Tibet saat berusia 15 tahun.
 • His Holiness the 14th Dalai Lama in Bodh Gaya, India, Dilgo Khyentse Rinpoche, Thrangu Rinpotche's...
  His Holiness the 14th Dalai Lama, Bodhgaya, Borobudur, Kyabje Kangyur Rinpoche
 • The 14th Dalai Lama fled to India and has since ceded temporal power to an elected government-in-exile.
  Dalai Lama ke-14 kemudian melarikan diri ke India dan telah renounced temporal power.
 • 1959 – The 14th Dalai Lama, crosses the border into India and is granted political asylum.
  1959 - Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, menyeberangi perbatasan ke India dan diberikan suaka politik.
 • On 30 August 2009, the 14th Dalai Lama accepted an invitation from Chen Chu to visit Taiwan.
  Pada 30 Agustus 2009, Dalai Lama ke-14 menerima undangan dari Chen Chu untuk mengunjungi Taiwan.
 • The Shanti Stupa holds the relics of the Buddha at its base, enshrined by the 14th Dalai Lama.
  Stupa Shanti menyimpan relik Buddha di bagian dasarnya, yang diletakkan oleh Dalai Lama ke-14.
 • Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, visited John Paul II eight times.
  Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14 mengunjungi Paus Yohanes Paulus II delapan kali, lebih banyak dari para petinggi negara atau agama lainnya.
 • Lebih banyak contoh:  1  2