Masuk Daftar

keep in sight artinya

audio:
TerjemahanHandphone
 • keep:    memelihara; menyimpan; pelihara; menara benteng;
 • keep in:    menyimpan; menahan di dalam; tetap di tepi jalan
 • in sight:    sudah kelihatan
 • sight:    meninjau; pandangan; pemandangan; penglihatan;
 • at sight:    atas unjuk
 • at the sight of:    memandang
 • in sight of:    dalam penglihatan
 • on sight:    atas unjuk
 • sight:    meninjau; pandangan; pemandangan; penglihatan; melihat; membidik; pemandangan aneh; pembidik; longgokan; rombongan; pejera; menodong; sungguh; selalu; wawasan; longgok; memandang; membidikkan; lot;
 • keep:    memelihara; menyimpan; pelihara; menara benteng; bertahan; biaya hidup; memenuhi; memiliki; menahan; menanggung; menjaga; terus; menampung; mengawasi; menekan; mendiamkan; ikut serta; tahan; merayak
 • keep at:    meneruskan
 • keep in with:    tetap berhubungan baik dengan
 • keep on:    masih; menyimpan; keep on; terus; jaga; melestarikan; memelihara; menyambung; memegang; meneruskan; tetap; menahan; menjaga; mengikat; mengekalkan; mempertahankan; simpan; memeliharakan; melanjutkan
 • keep to:    tidak meninggalkan
 • angle of sight:    sudut pengamatan