Masuk Daftar

keep vigil artinya

audio:
contoh kalimat "keep vigil"
TerjemahanHandphone
 • keep:    memelihara; menyimpan; pelihara; menara benteng;
 • vigil:    berjaga-jaga; ibadat malam; jaga
 • candlelight vigil:    penyalaan lilin
 • easter vigil:    ibadat malam paskah
 • keeping vigil:    berjaga
 • kept vigil:    berjaga
 • keep:    memelihara; menyimpan; pelihara; menara benteng; bertahan; biaya hidup; memenuhi; memiliki; menahan; menanggung; menjaga; terus; menampung; mengawasi; menekan; mendiamkan; ikut serta; tahan; merayak
 • keep at:    meneruskan
 • keep in:    menyimpan; menahan di dalam; tetap di tepi jalan
 • keep in with:    tetap berhubungan baik dengan
 • keep on:    masih; menyimpan; keep on; terus; jaga; melestarikan; memelihara; menyambung; memegang; meneruskan; tetap; menahan; menjaga; mengikat; mengekalkan; mempertahankan; simpan; memeliharakan; melanjutkan
 • keep to:    tidak meninggalkan
 • keep a check on:    mengekang
 • keep a diary:    mempunyai buku catatan harian
 • keep a place:    menyediakan tempat
Contoh
 • They keep vigil through an eternal night.
  Mereka terus berjaga-jaga melalui malam yang abadi.
 • No time to keep vigil on the sword
  Tidak ada waktu untuk menjaga pedang
 • "you do not keep vigil on friends"
  Kau tidak bersedia menjaga teman-teman
 • What do you use in the school day and keep vigil?
  Apa yang Anda gunakan di hari sekolah dan tetap berjaga?
 • They keep vigil through
  Mereka terus berjaga-jaga melalui