Masuk Daftar

love at first sight artinya

audio:
contoh kalimat "love at first sight"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • Was this love at first sight? What happened there?
  Apa ini cinta pandangan pertama? Bagaimana kejadiannya?
 • I bet it was love at first sight. Right?
  Kutebak pasti cinta pada pandangan pertama, kan?
 • Was it love at first sight, Mr. Marshall?
  Apakah itu cinta pada pandangan pertama, Mr Marshall?
 • Do you believe in love at first sight?
  apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama?
 • Love at first sight doesn't need much prompting.
  Cinta pada pandangan pertama tak perlu banyak pikir-pikir.
 • You see... it was love at first sight.
  Kau tahu... itu adalah cinta pada pandangan pertama.
 • Do you believe in love at first sight?
  Apa kau percaya pada cinta pandangan pertama?
 • Have you never heard of love at first sight?
  Apa kau tidak percaya cinta pada pandangan pertama?
 • What do you think about love at first sight?
  Apa menurutmu tentang cinta pada pandangan pertama ?
 • Because you fell in love at first sight?
  Karena kamu jatuh cinta pada pkamungan pertama?
 • Lebih banyak contoh:  1  2  3  4  5