Masuk Daftar

magic acid artinya

audio:
TerjemahanHandphone
 • magic:    ilmu ghaib; ilmu sihir; sihir; ajaib; ilmu gaib;
 • acid:    asam; asid; masam; mengandung asam; sindiran
 • as if by magic:    seperti diguna-guna
 • magic:    ilmu ghaib; ilmu sihir; sihir; ajaib; ilmu gaib; pesona; sulap; perdayaan; kepandaian; jimat; obat; mistik; permainan sulap; sakti; maya; magik; tipuan; muslihat; ilmu; silap mata; ilmu gelap; ilusi
 • acid:    asam; asid; masam; mengandung asam; sindiran kasar; pedar; tajam; pahit; sengit; hamud; pedas; menjengkelkan; getir; kesengitan
 • be acid:    diasamkan
 • on acid:    terlalu menekankan
 • a kind of magic:    a kind of magic (album)
 • apotropaic magic:    sihir apotropaik
 • black magic:    ilmu hitam; sihir; santet; ilmu sihir
 • like magic:    seperti diguna-guna
 • love magic:    pengasihan
 • magic (cryptography):    magic (kriptografi)
 • magic (illusion):    sulap; silap mata
 • magic (programming):    sakti (pengaturcaraan)