Masuk Daftar

right of solitary artinya

audio:
TerjemahanHandphone
 • right:    benar; hak; kanan; lurus; patut; tepat; right;
 • solitary:    bersendiri; hidup seorang diri; menyendiri;
 • solitary:    bersendiri; hidup seorang diri; menyendiri; sendirian; tunggal; sorang; sendiri; terpencil; suci; pertapa; sahaja; sebatang kara; asli; penyendiri; keseorangan; seorang diri; satu-satunya; soliter
 • live in solitary:    hidup seorang diri
 • solitary animal:    haiwan menyendiri
 • solitary confinement:    penahanan sendiri
 • be in the right:    berada pada pihak yang adil
 • be right:    benar
 • by right:    patutnya; sebenarnya
 • by right of:    atas hak
 • by right(s):    menurut hak
 • on the right:    pada sisi kanan
 • right:    benar; hak; kanan; lurus; patut; tepat; right; baik; cocok; dekat; golongan kanan; ke kanan; kembali tegak; memperbaiki; menembus; pihak yang benar; sebelah kanan; seketika; seyogianya; sempurna; ba
 • right at:    tepat
 • right for:    cocok] untuk; hak