Masuk Daftar

watt artinya

pengucapan: [ wɔt ]  audio:
contoh kalimat "watt"
TerjemahanHandphone
Contoh
 • Here's a laser of a power of one watt.
  Berikut laser sebuah kekuatan satu watt.
 • "Donald Stevens will join host, Leonard Watt, to discuss
  "Donald Stevens ikut program TV, Leonard Watt, mendiskusikan
 • You have hereditary CAA, don't you, Mr. Watt?
  Anda mengidap hereditary CAA, kan, Mr. Watt?
 • But you probably don't know that much about James Watt.
  Namun Anda mungkin tidak tahu tentang James Watt.
 • Imagine, then, the power of a 500 trillion watt laser.
  Bayangkan, kemudian, daya dari laser watt 500 triliun.
 • Table lamp and a 100 watt bulb.
  Lampu duduk dengan bohlam kapasitas 100 watt.
 • I have my eye on every watt in the city.
  Aku punya mata disetiap tempat berlistrik di kota.
 • D. E. R. Watt and others, 9 volumes (1987–1998).
  D. E. R. Watt dan lain-lain, 9 jilid (1987–1998).
 • Brian Watt is a decorated physician.
  Brian Watt adalah seorang dokter yang berpengalaman.
 • You know, I'm gonna let Watt be the angel of doom.
  Kau tahu, Aku akan biarkan Watt yang jadi penentunya.
 • Lebih banyak contoh:  1  2  3  4  5
Inggris
  Kata benda
 • a unit of power equal to 1 joule per second; the power dissipated by a current of 1 ampere flowing across a resistance of 1 ohm
  Sinonim: W,